Onderwijsvormen

Onderwijsvormen

Op ons werk krijgen we heel vaak van ouders te horen dat zij niet precies het verschil weten tussen de verschillende onderwijsvormen die er bestaan in ons land.

De meeste kinderen gaan naar het reguliere basisonderwijs; de basisschool.
Vanwege het passend onderwijs wat een tijd geleden geïntroduceerd is, komt er steeds meer expertise rondom speciale behoeften van kinderen.
Veel kinderen met autisme spectrum stoornis bijvoorbeeld vinden gewoon hun plekje binnen het reguliere onderwijs.

Soms is er echter (tijdelijk) meer nodig in de ondersteuningsbehoeften van je kleintje. En waar kies je als ouders dan voor?
In Nederland hebben we onderscheid gemaakt tussen
- speciaal basisonderwijs en
- speciaal onderwijs.

Speciaal basisonderwijs ondersteunt kinderen met leer- en/of ontwikkelingsachterstanden. Denk hierbij aan laag ontwikkelde spraak-taalontwikkeling of moeite met prikkelverwerking, fijne of grote motoriek. Onderwijs wordt vaak passend aangeboden.

Binnen het speciaal onderwijs zijn er meer categorieën waarbij iedere categorie zijn eigen expertise heeft, denk aan speciaal onderwijs die meer gericht is op gedragskenmerken of juist spraak- en taalontwikkeling.

Wij krijgen regelmatig te maken met ouders die in eerste instantie moeite hebben met accepteren dat hun kindje naar het speciaal (basis)onderwijs gaat.
Voor ons een mooie taak om ouders hierin te ondersteunen in dit proces! Ieder kindje verdient uiteraard een plekje waar hij/zij gelukkig is en zich positief verder kan ontwikkelen.

Gaat jouw kindje al naar school? Zo ja, welke soort school?
Onze rugzakjes (met naam) zijn ideaal voor de kleintjes om mee te nemen naar school!

Veel liefs,

Esra en Esmee

 

Terug naar blog